Kodėl skautiškas nuotykis?

grįžti

Skautų metodas ir neformalaus ugdymo gamtoje patirtis

Skautiška nuotykis yra apie svarbius gyvenimo momentus. Nesvarbu ar tai sėkmingai įveiktas sunkus žygis per pelkes, draugo ištiesta ranka sunkiausiu užduoties metu ar puikus komandinis darbas pasistatant tiltą per upę. Taip gimsta nepakartojami gyvenimo momentai ir prisiminimai. Bet vyksta ir dar kai kas...
Jauni žmonės ugdosi sėkmingo charakterio savybes: lyderystę, komandinį darbą, valią ir iniciatyvą veikti. Jiems tai gali atrodyti kaip puiki pramoga, tačiau šios patirtys leidžia augti ir ruoštis tikriems gyvenimo iššūkiams.

Skautų slėnyje tikime, kad nuostabūs atradimo džiaugsmai dažniau nutinka natūralioje gamtoje, palikus mums žinomą komforto jausmą ir keliant sau ir kitiems dar nepatirtą iššūkį. Per neformalų ugdymą gamtoje, taikant pasaulinio skautų judėjimo metodiką, kiekvienais metais atradimo džiaugsmu dalinamės su keliais tūkstančiais jaunų žmonių. Atradimo džiaugsmas tai ne tik nuotykis ir pramoga, tai atsakomybės ir  valios ugdymas, komandinio darbo, išgyvenimo gamtoje, krizinių situacijų ir socialinių įgūdžių pagrindai... tai - tikra gyvenimo mokykla!

"Savaitė stovyklinio gyvenimo verta šešių mėnesių teorinių mokymų klasėje."
Robert Baden-Powell, Skautų judėjimo įkūrėjęs

Didžiojoje Britanijoje, 1907m. gimęs ir greitai išplitęs pasaulio skautų judėjimas įrodė kaip smarkiai naudingas ir reikšmingas neformalus ugdymas gamtoje. Ypač tai aktualu jaunų žmonių gyvenime, kai įgūdžiai ir charakteris tik formuojasi, mokomasi iš supančios aplinkos ir artimiausių pavyzdžių: visuomenės lyderių, mokytojų ir draugų - bendraminčių rate.
Pasaulyje šiuo metu yra virš 54 milijonų skautų ir skaučių, o per visą skautų judėjimą skautais yra buvę virš 580 milijonų žmonių.

Skautų metodas

Skautų metodas, tai unikalus metodinių elementų rinkinys padedantis pasiekti skautų judėjimui svarbius jaunimo ugdymo tikslus. Tai progresyvios saviugdos sistema. Šis metodas yra esminis ir unikalus skautų aspektas, išreiškiamas šiais elementais:

Veikla bendruomenėse

Aktyvus įsipareigojimas ir atsakomybė būti aktyviu savo bendruomenėje ir pasaulyje.

Mokymasis veikiant

Veiklų metu kuriamos galimybės patiems viską išbandyti ir pajausti, tokiu būdu formuoti gilius, asmenį auginančius patyrimus.

Gamta

Gamta yra pagrindinė mokymosi aplinka, skatinanti abipusį ryšį tarp asmens ir natūralaus pasaulio.

Skilčių sistema

Veikimas pastoviose grupelėse, komandinis darbas ir atsakomybė lavina tarpasmeninius ir lyderystės įgūdžius. Tai kelia motyvaciją ir sukuria erdvę bendradarbiauti - mokytis kartu ir vieniems iš kitų.

Asmeninis tobulėjimas

Mokymosi kelionė nukreipta į asmeninio iššūkio kėlimą. Per naujas patirtis išeiti iš komforto į mokymosi zoną.

Įžodis ir priesakai

Skautų vertybės ir idealai, kuriais grindžiama visa veikla ir sąveika.

Simbolinė struktūra

Įvairiais simboliais lavinama vaizduotė, kūrybiškumas ir išradingumas, raginama tobulėti, nurodomos esminės vertybės.

Suaugusiųjų parama jaunimui veikiant

Suaugusieji palaiko jaunus žmones asmeninio tobulėjimo kelyje, padeda išgyventi įvairias patirtis, rodo pavyzdį, kelia klausimus ir įgalina juos savarankiškai veikti.

Mūsų stovyklavietės, tai ne tik fizinės lankymo ar pramogų vietos. Edukacinės programos, žygiai ir stovyklos yra tik pradinis taškas Jūsų naujiems atradimams, nuotykiams, patirtims, įgūdžiams ir visapusiškam augimui. Skautų slėnio vadovų komandos nariai yra skautiškų organizacijų nariai, o patyriminis mokymasis veikiant gamtoje yra tai, ką mes darome dažniausiai.

"Neįkainuojamas žingsnis ugdant charakterį yra asmeninės atsakomybės suteikimas."
Robert Baden-Powell, Skautų judėjimo įkūrėjęs

Kviečiame skautiškam nuotykiui

- Suprantame, kad leistis į nuotykį gamtoje ne visada drąsu. Išvyka gamtoje ar stovyklavimas įvyksta ne taip dažnai ir šiam sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija ir nemažai organizacinio darbo. Mes galime suteikti visą reikalingą informaciją ir resursus bei pasirūpinti visais organizaciniais darbais.
- Kai nusprendžiate patirti nuotykį gamtoje, mes Jus lydime kiekviename žingsnyje. Skautų slėnio programos instruktoriai visą žygio ar stovyklos laiką dalyvauja kartu. Nuo programos pradžios turėsite vieną atsakingą kontaktinį vadovą visai programos eigai koordinuoti.
- Mūsų programos instruktoriai yra ne tik išklausę privalomuosius Pirmos Pagalbos, Higienos įgūdžių ir Turistinių stovyklų organizavimo kursus, bet ir kasmet kelia savo kompetencijas dalyvaudami įvairiuose skautiškuose renginiuose, žygiuose, stovyklose ir mokymuose.

Mes didžiuojamės galėdami pasiūlyti:
- Platų užsiėmimų spektrą, nuo sausumos / vandens žygių iki kompleksinių stovyklavimo programų;
- Kelių skautiškų stovyklaviečių infrastruktūrą ir inventorių;
- Apmokytus ir patyrusius Skautų vadovus;
- Išbandytas ir praktiškas skautiškas programas ir vertybėmis grįstą komandinį darbą;
- Patvirtintais neformalaus ugdymo programų pavyzdžiais su Skautais, mokyklomis ir jaunimo grupėmis;


Glaudžiai bendradarbiaujame:

Lietuvos skautija

Didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje

Scout Centers of Excellence for Nature, Environment and Sustainability

Esame Pasaulinio skautų judėjimo atestuotų skautiškų centrų tinklo nariai

Goose Network

Esame Europos skautiškų centrų tinklo nariai

MŪSŲ VEIKLOS specialybės

sausumos žygiai

skautorama

stovyklavimas

strateginiai žaidimai gamtoje

vandens sauga