grįžti

dokumentai

Čia rasite visus aktualius Skautų slėnio dokumentus.
Išsirinkite kategoriją ir spauskite ant pasirinkto dokumentų failo. Visi dokumentai yra pateikiami PDF formatu.

užsakomųjų programų DOKUMENTAI

Tėvų sutikimas dalyvauti Skautų slėnio programoje

Kultūros paso programų trumpas aprašas

Edukacinės programos dalyvių saugos instruktažo lapas

Kultūros paso programa: SKAUTORAMA

Rekomenduotinų daiktų sąrašas

Kultūros paso programa: VEPRIŲ KRATERIO LOBIAI IR ATRADIMAI (12 km)

Užsakomų paslaugų sutartis

Kultūros paso programa: SKAUTIŠKAS ŽYGIS (15km)

STOVYKLŲ DOKUMENTAI

Skautų slėnio 2024m. vasaros stovyklos sutartis su vaiko tėvais

Skautų slėnio stovyklavietėse organizuojamų veiklų tvarka (2 Priedas)

Tėvų / globėjų leidimas dalyvauti Skautų slėnio stovykloje

Stovyklinių daiktų sąrašas

Skautų slėnio organizuojamos stovyklos dalyvio anketa

Stovyklos dalyvio sveikatos deklaracija

Stovyklų taisyklės (1 Priedas)

Stovyklų Draudimo dokumentai (polisas)

Stovyklų "Atostogos kaime" valgiaraštis

Stovyklų "Ryšys" valgiaraštis

SKAUTŲ SLĖNIO DOKUMENTAI

Skautų slėnio registracijos pažymėjimas

2016m. Ataskaita

Skautų slėnio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2017m. Ataskaita

2020m. Veiklos ataskaita

2018m. Ataskaita

2021m. Veiklos ataskaita

2019m. Ataskaita

2022m. Veiklos ataskaita

2020m. Ataskaita

2021m. Ataskaita

STOVYKLAVIEČIŲ DOKUMENTAI

skautų slėnis 1 stovyklavietė

skautų slėnis 2 stovyklavietė

Skautų slėnis 1 VVTAT licencija AP-2296

Skautų slėnis 2 VVTAT licencija AP-2297

Skautų slėnis 1 VMVT registracija

Skautų slėnis 2 VMVT registracija

Skautų slėnis 1 vandens patikra 2021m.

Skautų slėnis 2 vandens patikra 2021m.