Goose Network

grįžti

Europos skautiškų centrų tinklas

Nuo 2017m. Skautų slėnis yra Europos skautiškų centrų ir stovyklaviečių "Goose Network" tinklo narys.

Kiekvienais metais skautiškus centrus ir stovyklavietes aplanko ir programose dalyvauja daug jaunų žmonių. Daugelis jų patiria nepamirštamus įspūdžius, o prisiminimai lieka visam gyvenimui.

Skautiški centrai unikalūs tuo, kad čia sutinkame tiek daug jaunimo, kuris nėra skautų judėjimo dalis. Taigi, skautiški centrai yra vieta, kur skautavimas susitinka su visuomene.

Goose Network idėja yra paimta iš žąsų V-formos junginio. Taip paukščiai skrenda ilgiau ir lengviau nei po vieną. Šia idėja remiamasi organizuojant kasmetinius susitikimus, keičiantis instruktoriais ir savanoriais ar organizuojant tarptautinius renginius.

Šiame tinkle keičiamės gerąja patirtimi, o laiko išbandytos idėjos pritaikomos kituose skautiškuose centruose Europoje.

Kasmet organizuojami skautiškų centrų vadovų ir savanorių / instruktorių susitikimai, mokymai, sudarytos palankios sąlygos keistis savanoriais ir jiems perteikti centrų patirtis.

Liepos mėnesį organizuojama Tarptautinė centro diena, kai centrų lankytojai ir stovyklautojai kviečiami dalyvauti tarptautinėse varžybose, kurios tomis dienomis vyksta visuose tinklo centruose ir stovyklavietėse.

Tinklas inicijuotas 7-oje Europos skautų ir skaučių centrų direktorių konferencijoje (European Scout and Guide Center Managers Conference (CMC) Burg Rieneck (Vokietija) 2001m.