SCENES - gamta ir aplinka

grįžti

Pasaulio skautiškų centrų tinklas

Scout Centres of Excellence for Nature and Environment (SCENES) tinklo stovyklavietės yra Pasaulinio skautų judėjimo dalis.

Kurdami Skautų slėnį, suprantame, kad mūsų veiklų dėka nemaža dalis jaunų žmonių turės progą susipažinti su gamta. Taip formuosis jų praktinis suvokimas ir įgūdžiai susiję su mus supančia aplinka.

Nuo 2018m. priklausome pasauliniam skautiškų centrų tinklui ir esame įsipareigoję atsakingai kurti aplinką gamtoje, kurioje jauni žmonės galėtų mokytis ir patirti.

SCENES SERTIFIKUOTAS SKAUTŲ CENTRAS

Skautų slėnis yra vienas iš 38 SCENES skautų centrų pasaulyje. Tampant sertifikuotu centru įsipareigojama:

- saugoti natūralią gamtą ir jos resursus;
- Saugoti skautų centro žaliąją aplinką;
- Kurti ir įgyvendinti gamtosaugines mokomąsias programas.