Kaip mes galime padėti ?

grįžti

Visos sąlygos nuotykiui gamtoje įvykti

Be Jūsų pagalbos jaunimas neturėtų galimybės patirti nuostabiausių mokymosi atradimų. Mes esame pasiruošę Jums padėti tai padaryti gamtoje. Nuo norų, idėjų išgryninimo iki aiškios užsakytos programos ir lydėjimo nuotykio metu. Mes siekiame, kad Jūs būtumėte nuotykių ir atradimų procese kartu su savo grupe, o organizavimo rūpesčius paliktumėte mums.

Skautų slėnio instruktoriai Jus lydi visos programos metu. Mes prideriname programą pagal amžiaus grupės pajėgumus ir esamas oro sąlygas. Svarbus Jūsų tikslas, ar gamtos nuotykis vienos dienos ar trijų, rasime ką pasiūlyti nuo mažiausių iki didžiausių Jūsų auklėtinių.

Nuo 2014m. kuriame ir tobuliname praktines mokymosi gamtoje programas mokykloms ir jaunimui. Veiklose vadovaujamės ilgamete kitų šalių skautiškų centrų gerąja praktika ir virš 110 metų gyvuojančio skautų judėjimo principais. Siekiame, kad mokymasis ir nauji atradimai gamtoje galėtų pasiekti kuo daugiau jaunų žmonių, o sąlygos ne gąsdintų, o motyvuotų tai daryti kuo dažniau. Atradimų džiaugsmas yra vienas didžiausių varomųjų jėgų mūsų gyvenime. Savęs ir kitų atradimai, grupės raidos procesai, nauji įgūdžiai ir daugybė kitų įdomių procesų įvyksta gamtoje, ten kur mums tenka šiek tiek palikti savo komforto ribas ir leistis į nuotykį.

Kaip mes galime padėti?

1. Mes lydėsime Jus viso patyriminio proceso metu. Nuo užsakymo detalizavimo iki programos pabaigos. Susisiekite su Skautų slėnio vadovu ir aptarkite savo norus ir idėjas, preliminarų nuotykio gamtoje laiką. Jums pasiūlysime kelis variantus kaip tai galime atlikti.
2. Suderinus laiką ir programą, skirsime Jums programos instruktorių komandą, kuri lydės viso nuotykio metu. Į programą visada leidžiamės nedidelėmis 10-14 dalyvių grupėmis. Grupę lydi bent vienas suaugęs Skautų slėnio programos instruktorius.
3. Patvirtinus užsakymą ir apmokėjus avansą, rezervuojame Skautų slėnio komandą, laiką, stovyklavietes, reikalingą inventorių ir lydintį transportą. Visi programoje dalyvaujantys yra apdraudžiami programos veikloms.
4. Atsiųsime Jums užsakymo informacinį paketą: pasiruošimo informaciją lydinčiam vadovui/ei, tėvams ir globėjams, aprangos rekomendacijas ir daiktų sąrašą, programos tinklelį, tėvų sutikimus į renginį gamtoje ir instruktažų lapus, atvykimo maršrutus, draudimo polisą ir kitą svarbią informaciją.
5. Jus visada pasitiksime sutartoje vietoje ir laiku, padėsime surasti mūsų stovyklavietę / programos pradžios vietą. Nuo programos pradžios turėsite vieną atsakingą kontaktinį vadovą visai programos eigai koordinuoti.
6. Pasibaigus programai skirsime priemones ir žmogiškuosius resursus patyrimui įsivardinti, vaizdinei foto, video ir metodinei mokomajai medžiagai persiųsti ir grįžtamajam ryšiui palaikyti.
7. Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų apie programą, instruktorius ir procesą. Įgytą patirtį pritaikysime kitoms mūsų programoms. Lauksime Jūsų sugrįžtant kitam nuotykiui gamtoje.

Skautų slėnio komanda

MŪSŲ VEIKLOS specialybės

sausumos žygiai

skautorama

stovyklavimas

strateginiai žaidimai gamtoje

vandens sauga