Ugnies specialybė

grįžti

Ugnis nuo seno yra labai svarbi išgyvenimo dedamoji, tai šilumos, šviesos, saugumo šaltinis. Šios specialybės metu susipažįstame su ugnies sandara, laužų struktūromis ir skirtingais būdais įžiebti ugnį. Skautai dažniausiai geba ugnį įžiebti sunkiausiomis sąlygomis ir be degtukų. Šis praktinis įgūdis neabejotinai praverčia įvairiose gyvenimo situacijose.

Programos tipas: Specialybė.
Gali būti sudedamoji programos dalis: skautoramoje, žygyje, stovykloje.
Amžiaus grupė: nuo 8 m.
Grupės dydis: nuo 15 dalyvių
Trukmė: 30-45min
Vieta: Bet kuri programos vieta: Skautų slėnio stovyklavietėse, žygio metu
Programos eiga:- Instruktažas ir susipažinimas su programa, naudojamu inventoriumi;
- Aptariamos pavojingos situacijos ir būtina pirmoji pagalba susižeidus (nusideginus);
- Instruktorius įsitikina grupės dalyvių pasiruošimu sąmoningai dalyvauti užsiėmime, programos užduotis pritaiko pagal dalyvių amžių ir patyrimą;
- Dalyviai gauna ugnies skeltuvus, peilius ir kitas priemones programos užduotims įgyvendinti;
- Instruktorius demonstruoja nedideles užduotis su įrankiais, dalyviai kartoja ir mokosi;
- Programos pabaigoje organizuojamas išmoktų įgūdžių patikrinimas.
Į programą įtraukta:- Inventorius ir priemonės;
- Skautų slėnio programos instruktorių programa ir lydėjimas užduočių metu.

Susijusios specialybės

maisto gamyba

pirma pagalba gamtoje

sausumos žygiai

skautorama

virvės ir mazgai