Aštrių įrankių naudojimas gamtoje

grįžti

Gamtoje būtina gebėti efektyviai ir saugiai valdyti aštrius daiktus (peilį, pjūklą, kirvį): medžio nukirtimui, laužo įkūrimui, žygio lazdos pasigaminimui, šaukšto drožimui ar rąstelio pjovimui... Skautai turi gerosios praktikos taisykles kaip saugiai ir funkcionaliai panaudoti tokius įrankius.
Išmokime kaip teisingai laikyti ir naudotis šiais įrankiais, kaip didelius darbus padaryti greitai ir nesunkiai.

Programos tipas: Specialybė.
Gali būti sudedamoji programos dalis: skautoramoje, žygyje, ugnies specialybėje ir pan.
Amžiaus grupė: nuo 8 m.
Grupės dydis: nuo 15 dalyvių
Trukmė: 30min - baziniam įgūdžiui ir mini užduotims atlikti
30-120min - praktiniam įrankių naudojimui realių /simuliacinių situacijų naudojimui: lapinės statyba, šaukšto drožinėjimas, lanko ir strėlių gamyba ir t.t.
Vieta: Bet kuri programos vieta: Skautų slėnio stovyklavietėse, žygio metu
Programos eiga:- Instruktažas ir susipažinimas su skautiškomis aštrių įrankių naudojimo taisyklėmis, aptariamos pavojingos situacijos ir būtina pirmoji pagalba susižeidus. Instruktorius įsitikina grupės dalyvių pasiruošimu sąmoningai dalyvauti užsiėmime;
- Grupė supažindinama su inventoriumi, su kuriuo bus dirbama užsiėmimo metu: kiekvienas dalyvis gauna peilį užsiėmimo užduotims atlikti, kirvį ir pjūklus;
- Instruktorius demonstruoja nedideles užduotis su įrankiais, dalyviai kartoja ir mokosi.
Į programą įtraukta:- Inventorius ir priemonės;
- Dalomoji medžiaga;
- Skautų slėnio programos instruktorių programa ir lydėjimas užduočių metu.

Susijusios specialybės

lapinės statyba

maisto gamyba

pirma pagalba gamtoje

sausumos žygiai

skautorama