JUBILIEJINĖ STOVYKLA "TARP TRIJŲ VANDENŲ" 2023

grįžti
APIE JŪRŲ SKAUTUSMES FACEBOOK'E
Jūrų skautų vadovo kontaktai:

Jonas Dragūnas

+370 663 64451

Mūsų susirinkimų vietos

UkmergėS rajone
Ukmergės jaunimo laisvalaikio centras (JLC)
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
"Tėkmės" mokykla Pabaiske
Skautų slėnio stovyklavietėse
REGISTRACIJA Į JUBILIEJINĘ STOVYKLĄSVARBI INFORMACIJA TĖVAMS - ATMINTINĖ

Jubiliejinės stovyklos vyksta tik kas 5 metus. Tai kiekvieno skauto ir skautės gyvenimo įvykis, kurį prisiminsime visą gyvenimą!
Didelė stovykla į kurią susirenka daugelis Lietuvos skautų, atvyksta nemažai užsienio skautų delegacijų ir vienetų. Kiekvieną dieną įdomi programa, nauji draugai, įspūdžiai ir nuotykiai. Nepraleiskite progos dalyvauti istoriniame įvykyje!

Stovyklos data ir vieta: 2023.07.8-16, Stovykla vyks Lietuvos kariuomenės karinio mokymo teritorijoje (poligone), Klaipėdos rajone prie Kuršių marių.

Šiame puslapyje skelbiama svarbi informacija ir vyksta registracija TIK Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų "Šventosios" tunto nariams ir jų tėvams!
Stovykloje gali dalyvauti tik tie vaikai, kurie aktyviai dalyvauja skautų veiklose, yra susipažinę su skautų priesakais, dalyvavę skautų stovyklose ir žygiuose.
Stovyklos dalyviai yra Lietuvos skautijos tikrieji nariai, pageidautina yra davę skauto/ės įžodį.

SVARBU
1. Į stovyklą registruojamasi etapais užpildant TUNTO registracijos anketą (raudonas mygtukas):
I ETAPAS: 2022.09.15 - 2023.01.31 (180 Eur*) / II ETAPAS: 2023.02.01 - 2023.03.15 (225 Eur*) / III ETAPAS: 2023.03.16 - 2023.05.31 (270 Eur*)
*
Taikomos nuolaidos, kai iš šeimos važiuoja daugiau brolių/sesių (žiūrėti žemiau pateiktoje Kainodaros lentelėje)
I ETAPO REGISTRACIJA BAIGIASI: 2023.01.31, užsiregistravus už stovyklą reikės susimokėti ne vėliau kaip iki 2023.03.01 !!!
NORINTIEMS SUSPĖTI Į I ETAPĄ - TUNTO REGISTACIJOS ANKETĄ KVIEČIAME UŽPILDYTI IKI 2023.01.30 23:59

2. Jubiliejinėje stovykloje kviečiame dalyvauti ir keletą tėčių / mamų (registruojamasi užpildant tą pačią tunto anketą)
Tunte yra 70 aktyviai dalyvaujančių vaikų, jubiliejinėje stovykloje kiekvienas vadovas (lydintis suaugęs) gali lydėti 7-14 vaikų. Neturime pakankamai suaugusiųjų skautų vadovų tarpe, kurie galės lydėti vaikus! Nenorime riboti vaikų dalyvavimo šioje stovykloje!
Stovyklos kaina tėvams ir vadovas - 75 Eur, tunto pastangomis tėvai iki stovyklos išklausys ir įgis šiuos mokymus/pažymėjimus/pažymas:
1) Pirmos pagalbos; 2) Turizmo renginių organizavimo; 3) Higienos įgūdžių bendrosios programos (HB); 4) Higienos įgūdžių specialiosios programos (H1).
Bus reikalinga: Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma


3. Užpildę registracijos anketą skautai bus skirstomi į vienetus pagal amžiaus grupes ir skautų vienetus (grupės iki 14 vaikų). Grupėms bus priskiriamas lydintis vadovas/tėtis/mama. Grupės bus registruojamos pagrindinėje registracijoje sistemoje šiomis dienomis: 2023.01.31 / 2023.03.15 / 2023.05.31. Po registracijos tėvams bus išsiunčiamos sąskaitos apmokėjimui.

4. Birželio mėnesį bus organizuojamas tėvų ir vaikų pasiruošimo instruktažas, kuriame susipažinsime su naujausia informacija kaip keliausime ir gyvensime stovykloje. Užpildysime visus reikiamus leidimus, sutikimus ir sutartis.

5. Prieš registruojantis kviečiame susipažinti ir perskaityti Atmintinę tėvams su Jubiliejinės stovyklos taisyklėmis ir sąlygomis ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Dalyvaujantys vaikai, vadovai turi būti susimokėję Lietuvos skautijos metinį nario mokestį už 2023m.

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 2023 HIMNAS

KAIP GYVENSIME?
Formuosime mišrias pastovykles iš skirtingų kraštų, tuntų, draugovių/laivų.
Stovykloje planuojamos 5 mišrios pastovyklės iš visų amžiaus grupių vaikų ir jų lydinčių vadovų + užsieniečiai.
Kiekvienoje pastovyklėje apie 300 gyventojų.

KAS SUDARO DALYVIO MOKESTĮ?
1. Visi stovyklavietės mokesčiai nuo liepos 8 d. iki liepos 16 d.
2. Stovyklos programa, įskaitant transportavimą iki programos vietos.
3. Maitinimas nuo liepos 8 d. pietų iki liepos 16 d. pusryčių.
4. Pirmosios pagalbos suteikimas stovyklos teritorijoje.
5. Stovyklos civilinis draudimas.
6. Stovyklos dalyvio paketas (Informacija, atributika ir kt.).

Dalyvio mokesčio grąžinimas
Sumokėtas dalyvio mokestis nėra grąžinamas!
- Lietuvos skautija (LS) ir VšĮ Vilniaus skautų centras (VSC) stovyklą gali bet kada atšaukti dėl nenugalimos jėgos, susijusios su COVID-19. Esant tokiai situacijai, padengus patirtas stovyklos organizavimo išlaidas ir uždarius banko sąskaitas, LS ir VSC grąžina vienetams likusią sumokėto mokesčio dalį.

* Dėl esamos karantino situacijos, kol kas susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu

JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLOS

Buriavimas

lankininko specialybė

potyrių programa

vandens žygiai

rikiuotės