Neformalaus ugdymo centras gamtoje

Ukmergės jūrų skautų metraštis

Jūrų skautai pasaulyje buvo įkūrti 1909m., o Lietuvoje – 1922m. kovo 12d. Kaune.
Jūrų skautai, kaip ir sausumo skautai stovyklauja, žygiuoja ir naudoja tuos pačius skautiškus principus ir vertybes savo veiklose. Tik programa, be sausumos dalykų, smarkiai liečiasi su vandeniu:
* laivų išmanymas: jų konstrukcija ir tipai, laivų statyba, remontas ir priežiūra;
* Laivų valdymas: irklavimas, buriavimas ir motorinių laivų valdymas;
* Gebėjimai, kurie yra susiję su vandeniu, t.y. plaukimas, gyvybės gelbėjimas ir sauga, elgesiu nelaimės atveju, komandiniais ir individualiais įgūdžiais ant/prie vandens.
Vandenyje ir jūrų skautuose reikalinga drausmė, susiklausymas ir aiškus pasiskirstymas atsakomybėmis ir darbais. Tai ugdo jauno žmogaus atsakomybės jausmą, valią ir ištvermę, o veikiant grupėje įgyjama neįkainuojama komandinio darbo patirtis ir draugai visam gyvenimui.

Kviečiame susipažinti su Ukmergės jūrų skautais: prieškarine istorija, atsikūrimu ir esama situacija.

1923 – 1939 UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTAI

1929_Ukmerges_juru_skautai1

1929m. Ukmergės jūrų skautai Ukmergės gimnazijos klasėje.

Ukmergės kraštotyros muziejaus medžiaga, fotografo P. Perko nuotrauka

Nuo 1922 metų iki septintojo dešimtmečio pradžios egzistavusi užtvanka Šventosios upėje pasitarnavo kaip puiki atrakcija tiek vietiniams gyventojams, tiek svečiams. Ji davė pradžią su vandeniu susijusiems užsiėmimams, kurių vienas – buriavimas. Dėl to kilusi mintis panaudoti šiuos išteklius rekreacijai tapo vienu Ukmergės jūrų skautų atsiradimo pretekstų.
Atitinkamai, skautų gyvenimas Ukmergėje ėmė reikštis 1923 metais. Gana sparčiai besiplečiant skautų bendruomenei imta ją skirstyti į skiltis – veikė skautų, skaučių, vandens skautų, skautų vyčių, vilkiukų ir paukštyčių šakos. Būtent jūrų skautai Šventosios upėje, prie buvusio Daveikio malūno – elektrinės turėjo savo jachtą, kurioje tilpdavo apie penkiasdešimt žmonių, taip pat valčių. Jachta ir valtimis žmonės buvo plukdomi į tradicines skautų Gegužinių vietas prie Aukštųjų krantų. Ten vykdavo organizuotos varžybos, įvairios rungtynės, tokio pobūdžio renginiai susilaukdavo daug publikos dėmesio.

1935m. „Skautų aido“ 3 numeryje rašoma apie Ukmergės skautų 10 metų įsisteigimo jubiliejų. Minima D.L.K. Vytenio jūrų skautų draugovė. Petro Jurgėlos knygoje “Lietuviškoji skautija” apie jūrų skautus Ukmergėje štai ką rašo:
“Ukmergėje Igno Petniūno 1927 įkurta valtis gyvavo kelerius metus. 1931 įsteigtam Vytenio laivui vadovavo A.Risovas, ltn. V. Klinavičius, J.Adamsas, A.Strazdas. <…>
Čia veikė ir Kęstučio laivas, Kviesulaičio vadovaujamas. 1933 savo statybos irkliniu-buriniu laiveliu Ig.Petniūnas 2 savaites plaukė iš Salako ežero Šventąją, per Dusetų, Jūžintų ir Zarasų ežerus, Nerimi ir Nemunu į Klaipėdą – per 450km.”

  

UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ ATSIKŪRIMO ISTORIJA

Jūrų skautų vadovo Jono Dragūno iniciatyva 2013m. spalio 26d. surinkus Gelvonų ir Pabaisko mokyklų mokinius buvo suorganizuotas pirmas Ukmergės jūrų skautų žygis apie Žirnajų ežerą. Nuo šio žygio prasidėjo Ukmergės jūrų skautų veikla. Pradžioje sueigos vykdytos Gelvonų, Pabaisko mokyklose ir Ukmergėje, Jaunimo laisvalaikio centre. Vėliau Gelvonų mokykloje veikla nunykusi ir likę 2 valtys: Pabaiske ir Ukmergėje.

rykliu_valtis

2013m. spalio 26d. – pirmasis Ukmergės jūrų skautų vienetas ir žygis aplink Žirnajų ežerą.
Iš kairės pritūpę: Rasita Adomaitytė, Arijus Vijūnas, Justas Raišys,
stovi: Evelina Sargelytė, <brolis-Gelvonai>, Jonas Dragūnas, <brolis-Gelvonai>

Ukmergės jūrų skautai 2013-2014m. aktyviai veikė tik Ukmergėje ir Pabaiske, 20 narių sudėtyje. Orientuotasi į 12-18m. jaunimą, kad jam augant būtų galima imtis rimtesnių projektų ir iššūkių ateityje, išaugtų vadovai. Ukmergės jūrų skautų “Vilkmergės” laivas priklausė Vilniaus jūrų skautų Vidgaudo tuntui.
2015m. laikomi Ukmergės jūrų skautų lūžio metais. Didžiausią įtaką Ukmergės jūrų skautų plėtrai darę veiksniai:
– Vadovo Jono Dragūno kasdieninė skautiška veikla su Ukmergės jūrų skautais ir 2014m. įsteigtu skautų centru “Skautų slėnis”;
– 2015m. pastatytas pirmasis Lietuvos jūrų skautų laivas “Laumė” ir orientavimasis į jūrų skautų programą, buriavimą, irklavimą ir saugumą vandenyje;
– 2015m. vykę tradiciniai jaunesniųjų vadovų mokymai – “Valtininkų kursai” (5 patyrusios jūrų skautės Ukmergėje);
– 2015m. pabaigoje Lietuvoje prasidėjęs Neformalaus vaikų ugdymo projektas bei Ukmergės jūrų skautų veiklų žinomumas rajone.
Šių veiksnių įtaka ir galimybės leido kviesti vaikus iš kitų rajono vietų ir didinti skaičius Ukmergėje. Nuo 2015m. pabaigos Ukmergės jūrų skautų veiklos tapo prieinamos Pabaisko, Ukmergės, Veprių, Deltuvos, Siesikų, Pašilės vaikams. Ukmergėje atėjo gausus naujų kandidatų burys, o prisijungę ankščiau, tapo patyrusiais jūrų skautais ir jaunesniaisiais vadovais.

2014m. spalio 10d. Ukmergės jūrų skautai po praktinės buriavimo sueigos Žirnajų ežere

UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS

2015m. lapričio 11d. įsteigtas Ukmergės jūrų skautų “Šventosios” tuntas. Per 2016m. Ukmergės jūrų skautų skaičius išaugo 6 kartus (nuo 20 iki 120). 120 veiklose dalyvaujančių vaikų ir jaunimo, iš kurių daugiau nei pusė (68) yra davę įžodžius.

JS_Ukm_lentele
2017m. rugsėjo mėn. Širvintose pradėta jūrų skautų veikla. Širvintų “Tėkmės” mokykloje suburta pirmoji 10 vaikų grupė iš ten besimokančių vaikų. Kol kas tai tik pirmieji žingsniai šiame rajone.
Ukmergės jūrų skautai pasiskirstę į 3 pagrindinius laivus, tuntui vadovauja vyr.j.sktn., gilv., j.bud. Jonas Dragūnas:
“Vilkmergės” laivas. Šio laivo vadas (2018) – pat. sk. Povilas Kasmauskis, o pavaduotoja – pat. sk. Domira Liumparaitė. Tai kandidatų ir patyrusių jūrų skautų laivas.
Ldk “Vytenio” laivo vadas – suaugęs skautybėje ir patyręs buriuotojas brolis Virgilijus Apanavičius, jo pavaduotoja – pat.j.sk. Simona Masalskaitė. Tai Jūrų skautų (10-14 metų amžius) laivas.
Ldk “Kęstučio” laivo vadė – gintarė, sesė Živilė Dragūnė, o jos pavaduotoja – suaugusi skautybėje sesė Elvyra Masalskienė. Tai Jauniausių jūrų skautų – bebrų ir ūdrų laivas.
Laivų pavadinimai pasirinkti atsižvelgiant į Ukmergės jūrų skautų istoriją ir praeitį.

20161002_Melynuojam_UkmJS

2016m. spalio 2d. Ukmergės jūrų skautų “Šventosios” tunto nariai Jūrų skautų sezono uždaryme

Vyresni jūrų skautai aktyviai prisideda organizuodami renginius ir vadovaudami vienetams Ukmergėje. Kiekvienais metais keliame vis naujus iššūkius, kuriuos įgyvendindami siekiame tobulėti tam tikrose srityse:
2015m. – pirmojo Lietuvos jūrų skautų laivo “Laumė” statybų projektas. Jis išjudino ir kitų rajonų jūrų skautus atsigręžti į buriavimą, remontuotis laivus ir pradėti buriuoti. Plėsti laivyną. Tai unikalus projektas ne tik Lietuvoje.

20150722_Laumes_pristatymas_visuomenei

2015m. liepos 22d. Pirmasis savo gamybos Lietuvos jūrų skautų laivas “Laumė” pastatytas Ukmergėje (daugiau apie projektą – spausti ČIA)

2016m. – orientuotasi į lokalius ir nacionalinius renginius ir gebėjimą juos organizuoti. Taip Ukmergėje pirmą kartą buvo organizuoti nemaži nacionaliniai renginiai:
– 94-asis jūrų skautų gimtadienis. 300 dalyvių, pirmą kartą toks didelis dalyvių skaičius tokiame renginyje;
– 18 kartą vykstanti Lietuvos skautijos pavasario šventė. Pirmą kartą organizuota jūrų skautų ir su rekordiniu 1500 dalyvių skaičiumi Ukmergėje;

20160423_rikiuote

2016m. balandžio 23d. Pusė Lietuvos skautų (1500) susirinkę Ukmergės centre, atidarymo rikiuotė

– 2016m. atkartotas prieškario Ukmergės jūrų skautų žygis su savo statybos laivu iki Klaipėdos. Šį kartą plaukta 300km upėmis maršrutu Ukmergė – Klaipėda. Ukmergės jūrų skautų laivas “Laumė” buriavo Šventosios, Neries ir Nemumo upėmis, žygio trukmė 2 savaitės. Žygio metu ištirta visų 3 upių vandens kokybė ir užterštumas.

20160716_HolyBaltic

2016m. liepos 16d. “Šventoji Baltija” žygio dalyviai prieš išplaukimą į Klaipėdą
(prie Ukmergės pagrindinio tilto)

2016-2018m. – pirmos mobilios buriavimo mokymosi priemonės sukūrimas – priekabos su 8 Optimist klasės laivais ir trenerio kateriu. 8 laivus Ukmergės jūrų skautai statosi patys. Per 2016m. rudenį – 2017m. žiemą pastatyti 4 Optimist laivai, kiti pastatyti 2017-2018m. žiemą.

2015 ir 2016m. organizuotos Pabaisko regatos, kurių metu pritraukta nemažai vietinių ir kitų Lietuvos regionų buriuotojų, svečių ir ukmergiškių.

20160820_PabaiskoRegata_visi

2016m. rugpjūčio 20d. Pabaisko regatos dalyviai (Žirnajų ežeras)

 

UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ TRADICIJOS

– Žiemos žygis. Kiekvienais metais rengiamas 15-30km žygis žiemos sąlygomis (gruodžio-sausio mėn.). Pagal galimybes nakvojama kuo arčiau gamtos ir susipažįstama su pasikeitusiomis oro sąlygomis ir mokomasi prisitaikyti prie jų.
– Buriavimo praktika. Gegužės – spalio mėnesiais Ukmergės jūrų skautai, pagal galimybes, praleidžia ant laivų, buriuodami Žirnajų ežere ir kitose ekvatorijose. Rugsėjo-spalio mėnesiais naujokai susipažįsta su baziniais laivų priežiūros ir paruošimo dalykais, pačiu buriavimu. Vyresni jūrų skautai pamoko jaunesnius, taip pat įvertinamas turimas laivynas ir būsimi remonto darbai žiemą. Jeigu spėjama su atšalančių metų laiku, spalio pabaigoje su aktyviausiais jūrų skautais organizuojama naktinė buriavimo regata.

20160904_buriavimo_st_jachta_kateris

2016m. rugsėjo 4d. Ukmergės jūrų skautų buriavimo sueigos Žirnajų ežere

– Baltijos jūra. Per metus stengiamasi bent vieną kartą nuvykti prie Baltijos jūros su vaikais. Ten dalyvaujama miesto renginyje, lankomi vietiniai jūrų skautai, Lietuvos karinis laivynas. Prie Baltijos jūros duodami jūrų skautų įžodžiai. Vyresni jūrų skautai dalyvauja vadovų praktikose ant mokomųjų burinių laivų (Klaipėdos universiteto “Brabander”), tarptautiniuose projektuose.
– Žirnajų žygis. Kiekvienais metais spalio-lapkričio mėn. prisimenama nuo ko viskas prasidėjo. Surinkus naujus kandidatus organizuojama nuotykinio orientavimosi gamtoje “treniruotė” su esminiais skautų apmokymais: maisto gamyba ant laužo, pirma pagalba, praktinis mazgų panaudojimas, žygio tempais, komandiniai išbandymai, užduotys ir pan. Tai kartojama kasmet, prisimenant Ukmergės jūrų skautų įsikūrimą.
– Betliejaus taikos ugnies akcija. Stengiamasi aktyviai dalyvauti, patiems parsigabenti ugnelė į Ukmergė ir kuo plačiau pasidalinti – aplankyti kuo daugiau įstaigų ir žmonių. Ugnelė 2017m. parsivežta iš Klaipėdos, kur ją per audringą Baltijos jūrą atplukdė Lenkijos jūrų skautai su vienu didžiausiu jūrų skautų laivu Europoje “Zawisza Czarny II”

UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ LAIVYNAS IR BAZĖ

Ukmergės jūrų skautų veiklos nebūtų tokios aktyvios, o laivynas ir inventorius toks gausus, jeigu ne šalia įkurtas pirmas ir vienintelis Lietuvoje skautų centras ir stovyklavietė bei vadovo Jono Dragūno veiklos. Dėl šios priežasties atsiranda galimybių, pritraukiama lėšų ir pagalbos statyti ir įsigyti bei remontuoti savo laivus. Juos galėti pasiruošti sezonui ir saugiai mokytis bei turėti vietą žiemojimui.

Šiuo metu Ukmergės jūrų skautai yra pasistatę 9 laivus (“Laumė” ir 8 Optimist olimpinės klasės mokomieji laivai), o laivynas susideda iš 16 įvairių tipų mokomųjų, sportinių ir pramoginių laivų.

Optimist_ceremonija

2017m. birželio 4d. 4 naujai pastatytų Optimist laivų pirmasis nuleidimas į Žirnajų ežerą

Vyresni jūrų skautų mokosi buriuoti Laser, 420, 470 klasės sportiniais laivais “Gluodena”, “Zyle” bei 5m ilgio šverbotu “Jūrė”. Mokomasi valdyti motorinę valtį, kuri taip pat smarkiai padeda vadovams prižiūrėti mokymosi procesus ir vandens saugą buriavimo metu.

Ukmergės jūrų skautai priima remonto reikalaujančius laivus ir juos stengiasi atstatyti. Šiuo metu savo remonto eilės laukia nedidelis savadarbis burinis laivelis “Vorungėlė” bei 8m ilgio jachta “Lūgnė”

20160921_Laume_Gluodena_jachta

 2016m. dalis Ukmergės Jūrų skautų laivyno Žirnajų ežere

Visi kartu laviname savo skautiškus įgūdžius, reguliariai organizuojame patyriminius žygius, stovyklas, statome ar remontuojame burinius laivus ir mokomės juos valdyti. Taip save išbandome labai įvairiose situacijose, individualiai ir komandose. Mūsų programa auga kartu su mumis, su ja mes bręstame ir tvirtėjame, ugdome pilietiškumą ir kitas taurias vertybes bei valią. Tai ne popamokinis būrelis, o gyvenimo būdas bei reali gyvenimo mokykla. Tai didžiausio jaunimo judėjimo pasaulyje atspindys Lietuvos viduryje.

Parengė: j. vyr. sktn., gilv., j.bud. Jonas Dragūnas

Daugiau apie mus gyvai galite sužinoti – https://www.facebook.com/ukmerges.juriai

Informacija apie mūsų susirinkimus ir artimiausius renginius – spausti ČIA

20161015_naujasLaser_Virgis

Kviečiame 8-18 m. amžiaus Ukmergės rajono jaunimą bei suaugusius, tėvus ir savanorius įsijungti į šį prasmingą judėjimą. Kviečiame ne tik vaikus, bet ir jų tėvus dalyvauti ir augti kartu su savo vaikais!

Susisiekite su vadovu Jonu Dragūnu – 8 663 64451 / info@skautuslenis.lt